Anatomia jako podstawa wiedzy medycznej

Anatomia jako podstawa wiedzy medycznej

Studenci pierwszych lat medycyny często narzekają na grubość opasłych tomów anatomii człowieka, które muszą przyswoić niemal na pamięć. To niewyobrażalny dla zwykłego człowieka pakiet informacji o budowie wewnętrznej organizmu człowieka. Można zrozumieć ich narzekania, jednak przyswojenie wiedzy z zakresu anatomii jest niezbędnym etapem na ścieżce kształcenia przyszłego lekarza. Nie zawsze tak było, bo jeszcze w średniowieczu poznawanie ludzkiej anatomii było surowo zakazane i karane nawet karą śmierci, bo interpretowano je jako nieuprawnioną ingerencje w boski plan i próbę poznania tajemnic stworzenia. Taka uzurpacja podlegała zrozumiałej ze średniowiecznego punktu widzenia karze, więc uczeni zainteresowani budową ludzkiego ciała dokonywali w tajemnicy sekcji lub zadowalali się wiedzą zaczerpniętą z badań nad innymi organizmami, na przykład świniami domowymi. Dziś anatomia jest uznaną dziedziną z pogranicza biologii i medycyny. Opisuje budowę narządów wewnętrznych i ich układów odpowiedzialnych za normalne funkcjonowanie organizmu. Bez umiejętności rozpoznania, jak wygląda zdrowa wątroba czy zdrowy żołądek lekarz nie byłby w stanie stwierdzić, że pojawiły się patologiczne zmiany. Nie wiedząc, jak biegną tętnice i żyły nie mógłby przeprowadzić operacji w sposób bezpieczny dla pacjenta.