Choroby nowotworowe – plaga naszej cywilizacji

Choroby nowotworowe – plaga naszej cywilizacji

Są pewne choroby, które rozwinęły się szczególnie w ostatnim czasie – można na pewno zaliczyć do nich choroby nowotworowe, nazywane są te choroby cywilizacyjnymi. Dlatego noszą takie miano, bowiem w społeczeństwach, gdzie cywilizacja współczesna jeszcze tak głęboko nie ingeruje, występują relatywnie rzadko, są bardziej właśnie rozwinięte w zależności od poziomu cywilizacyjnego życia w poszczególnych krajach. Obecnie choroby nowotworowe, obok chorób układu krążenia, są najczęstszą przyczyna zgonów w krajach europejskich, tak więc walka z nimi, zapobieganie im to już duże wyzwanie dla całych społeczeństw. Jak podkreślają lekarze, najważniejszym czynnikiem zwalczaniu chorób nowotworowych jest ich wykrycie we wczesnym stadium raka – wówczas jest bardzo duża szansa na wyleczenie choroby, nie pozwolenie, aby rozprzestrzeniła się na cały organizm, co będzie już czynnikiem powodującym trudności w zapanowaniu nad nią. Z roku na rok powstają nowe lekarstwa, coraz doskonalsze, pozwalające na uratowanie coraz większej ilości ludzi dotkniętych tymi chorobami, jednak nadal najważniejszą kwestią pozostaje wczesne wykrycie tej choroby, jako czynnik podstawowy. Dlatego tak ważne są profilaktyczne badania u kobiet piersi i dróg rodnych, u mężczyzn z kolei ważne jest profilaktyczne badanie gruczołu krokowego czy jelita grubego. Z całą pewnością badań profilaktycznych nie powinniśmy się bać. Jest to jedyny sposób na to aby chorobę wykryć w stadium, które daje jeszcze szansę na efektywny proces leczenia. Im później choroba nowotworowa zostanie wykryta tym trudniejszy będzie proces leczenia a rokowania będą gorsze.