Czym jest tak naprawdę zdrowie?

Czym jest tak naprawdę zdrowie?

Opracowanie wyczerpującej wszystkie niuanse definicji stanu, jakim jest zdrowie ma zasadnicze znaczenie dla medycyny, która w najbardziej podstawowym sensie jest przecież nauką zajmującą się zdrowiem. W zależności od tego, jak szeroki będzie zakres pojęciowy zdrowia i choroby, taki też w gruncie rzeczy będzie obszar zainteresowania medycyny, zwłaszcza tej praktyczne, związanej bezpośrednio z poprawa stanu zdrowia osób chorych. Wraz ze zmianami, jakie zachodziły wraz z rozwojem sztuki leczenia na przestrzeni dziejów, zmieniało się rozumienie pojęcia zdrowia, a więc i jego definicje. Jeszcze do niedawna zdrowie było określane przez światowe organizację zajmujące się tymi zagadnieniami, po prostu jako brak choroby. Definicja ta okazała się jednak niewystarczająca i zbyt wąska. Opracowanie nowej trwało kilka lat, aż wreszcie specjalistom udało się znaleźć taką, która zadowalałaby wszystkich oddawała wszystkie aspekty. Od tamtej pory zdrowie jest definiowane jako stan pełnego dobrostanu człowieka, zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej. Wyznacza to przed współczesna medycyną nowe zadania. Z perspektywy tak rozumianego zdrowia celem wszystkich podejmowanych oddziaływań medycznych powinno być przywrócenie pacjentowi owego pełnego dobrostanu psychofizycznego i utrzymanie go jak najdłużej.