Dlaczego kobiety żyją dłużej

Dlaczego kobiety żyją dłużej

Generalnie żyjemy z roku na rok coraz dłużej – jak podają statystyki, jednia życia ludzi w Europie w ciągu ostatnich 50 lat wydłużyła się aż o ponad 10 la, przy czym nadal zachowuje się tendencja do tego, że kobiety żyją o kilka lat dłużej od mężczyzn tak dzieje się praktycznie we wszystkich krajach. Co sprawia, że przedstawicielki płci pięknej żyją dłużej, jakie czynniki mają tu decydujący wpływ, czy jest to już uwarunkowane genetycznie, czy po prostu poszczególne uwarunkowania powodują taki stan rzeczy? Można powiedzieć, że przyczyn tego jest kilka, przy czym nie chodzi wcale o czynniki genetyczne – kobiety są predestynowane do dłuższego życia poprzez prowadzony tryb życia. Mężczyźni bardziej są skłonni do pewnych nałogów, które automatycznie skracają ich średnie życie, są to na przykład papierosy, alkohol, inne używki – w każdym kraju odsetek kobiet palących tytoń czy spożywających nadmierne ilości alkoholu jest mniejszy niż w przypadku mężczyzn. Kobiety poprzez rodzenie dzieci mają jakby spowolniony pewien rytm życia, pewne funkcje dzięki temu są u nich nieco inne, co też powoduje naturalne wydłużenie życia – tu już działa naturalne prawo przedłużenia gatunku. Kolejna kwestia to ta, że kobiety generalnie bardziej o siebie dbają, są bardziej cierpliwe, nie podchodzą do wielu rzeczy tak bardzo emocjonalnie jak mężczyźni, a więc po prostu – mniej się stresują. Kobiety żyją dłużej już od wielu lat i z pewnością nic w tej kwestii się nie zmieni jeśli panowie nie zmienią swojego podejścia do życia oraz badań profilaktycznych. W przeciwnym razie nadal będą umierać dużo wcześniej niż kobiety.