Dysfunkcje utrudniają naukę

Dysfunkcje utrudniają naukę

Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia. Co to jest? Nazwami tymi określa się specyficzne trudności w nauce. Nie są to zatem nazwy typowych chorób, a jedynie pewne dysfunkcje mające niejaki wpływ na możliwości poznawcze naszych dzieci. Dysleksja to dysfunkcja polegająca na problemach związanych z czytaniem, a tym samym z pisaniem. Osoba mająca takie zaburzenie może mieć problemy z poprawnym lub sprawnym składaniem liter w ciąg wyrazów. Często są mylone litery o podobnym kształcie. Dysfunkcja ta obejmuje również kłopoty z ortografią. Uczeń, który ma stwierdzoną dysleksję, mimo tego że zna zasady ortograficzne, to nie radzi sobie z ich stosowaniem w praktyce. Dysleksja może przekładać się na trudności w rozumieniu czytanego tekstu, czy nawet naukę języków obcych. Dysgrafia jest powiązana z dysleksją i polega przede wszystkim na niewyraźnym pisaniu, nieumiejętności pisania w równej linii, mylenia liter, zwłaszcza podobnych. Dyskalkulia to dysfunkcja wiązana z matematyką. Jej istotą jest mylenie znaków, mylenie cyfr. Jest ona bardzo uciążliwa, lecz na szczęście dosyć rzadko spotykana. Dysfunkcje te można ograniczyć poprzez ćwiczenie umiejętności czytania, pisania itp. Ich orzeczenie może pomóc młodemu człowiekowi w poradzeniu sobie z trudnościami szkolnymi, jednak w dorosłym życiu nikt nie będzie dawał forów ze względu na dysleksje chociażby.