Gwałtowny rozwój medycyny

Gwałtowny rozwój medycyny

Jedną z rzeczy, które interesuje i jednocześnie martwi człowieka od zawsze jest jego zdrowie. Każdy instynktownie wie, jak ważne jest to, aby zachowywać zdrowie od lat młodości, aż do późnej starości. I że należy o nie dbać. I dlatego jest ono powodem zainteresowania każdego człowieka. Jest też powodem zmartwień, gdy z jakich przyczyn, czy to zewnętrznych, czy spowodowanych nieostrożnym zachowaniem, zostanie ono naruszone. Wtedy sięga się po wszelkie dostępne środki i znane sposoby, aby odzyskać zdrowie. W ten sposób wraz z upływem lat wytworzył się i zyskał na dużym znaczeniu zawód lekarza. Intensywnie rozwija się także sama medycyna. A jej szczególnie gwałtowny rozwój przypada na ostanie kilkadziesiąt lat. Choć niektórzy za datę przełomu przyjmują lata pięćdziesiąte dziewiętnastego wieku, kiedy zaczęto dokonywać przełomów zwłaszcza w chirurgii. Dostęp do coraz nowych technik, do możliwości prowadzenia szeroko zakrojonych i bardzo szczegółowych badań, szybki i sprawny przepływ informacji między instytutami badawczymi i samymi lekarzami, spowodowały, że rozwój medycyny nabrał wielkiego rozpędu. I coraz więcej chorób i trudnych przypadków stało się możliwe do wyleczenia. A choroby śmiertelne, takie jak choćby gruźlica, stały się normalnymi chorobami, które można wyleczyć i zapobiegać.