Medycyna, która decyduje o naszej przyszłości zawodowej

Medycyna, która decyduje o naszej przyszłości zawodowej

W dzisiejszych czasach znalezienie pracy jest bardzo trudne. Nie sposób, bowiem nie zauważyć wzrastającego bezrobocia, masowych zwolnień. Wiele z nas nie szuka pracy w swoim zawodzie tylko kieruje się możliwością zarobienia pieniędzy i posiadania jakiejkolwiek posady. Zanim jednak rozpoczniemy jakąkolwiek pracę musimy przejść badania u lekarza, który zadecyduje czy mamy predyspozycję do wykonywania określonego zawodu. Predyspozycje te wymagają nie tylko podłoża odnośnie naszej postawy, płci, narażeń wynikających z wykonywania określonych zajęć. Decyzja oparta jest także na podstawie szczegółowych badań, które określają nasz stan zdrowia. Jeśli lekarz ma wątpliwości, wówczas ma prawo skierować nas na dodatkowe badania bądź też podjąć decyzję o możliwości wykonywania nie wszystkich czynności. Medycyna pracy jest bardzo ważnym elementem szczególnie dla osób, które pragną uczyć się w określonym zawodzie bądź też podjąć pracę. Zadaniem medycyny pracy jest także wykrywanie a także leczenie chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy nie decyduje jednak tylko o rozpoczęciu naszej wymarzonej pracy. Przeprowadza również badania okresowe, a czasami kontrolne i na ich podstawie weryfikuje naszą zdolność do pracy bądź jej brak. Jak zatem widać jest to odpowiedzialny rodzaj medycyny, który nie tylko leczy ale również ma na nas ogromny wpływ.