Medycyna w sądownictwie

Medycyna w sądownictwie

Spory między ludźmi są tak stare, jak stara jest nasza cywilizacja. Już w Starym Testamencie jest przecież przypowieść o Kainie i Ablu, którzy dokonali chyba pierwszego, karalnego czynu. Takie rzeczy to bardzo poważna sprawa, którą na względzie musi mieć każde państwo. I którymi musi się zająć. Bo pozostawiając je samym sobie, ryzykuje niezmiernie, że obywatele będą je rozwiązywać na swoje sposoby, a to w prostej drodze prowadzi do rozpadu całego państwa. Dlatego od starożytności już funkcjonuje instytucja sędziego, którego głównym zadaniem jest sprawiedliwe i uwzględniające wszystkie możliwe aspekty sprawy, rozstrzygnięcie tematu, który stał się zarzewiem kłótni między dwojgiem ludzi. Albo czasami większymi grupami. Sądownictwo wspiera się zawsze rozwiązaniami i technikami, które są dostępne na danym stopniu rozwoju, aby maksymalnie sprawiedliwie ocenić zaistniałą sytuację i to, kto ponosi winę i jaka winna spotkać go za to kara. W obecnych czasach dużą rolę odgrywa na przykład medycyna sądowa. Jest ona bardzo ściśle powiązana z medycyną kryminalistyczną. Stanowi jej nieodłączny element. Jej zadaniem jest przede wszystkim wykonywanie sekcji zwłok by dość do tego, co mogło być przyczyną zgonu. Drugim ważnym zadaniem jest też badanie żywych pacjentów, którzy są stronami w sporze, aby sprawdzić na przykład ich rzeczywiste pochodzenie, to czy ktoś jest ojcem oraz badaniem śladów na ciele, w przypadku pobicia.