Nie ma leczenia bez postawienia diagnozy

Nie ma leczenia bez postawienia diagnozy

Diagnoza to najważniejsza część medycyny rozumianej zarówno jako gałąź nauki, jak i praktyczne metody leczenia chorób i dolegliwości. Diagnostyka stanowi wstępny etap leczenia, ale nie można byłoby go rozpocząć bez wiedzy, co tak naprawdę w organizmie człowieka wymaga interwencji medycznej. Podstawowe metody diagnostyczne, charakterystyczne nie tylko dla medycyny, ale i dla innych nauk zajmujących się człowiekiem, to wywiad i obserwacja. Dokładny wywiad medyczny pomaga lekarzowi zebrać wszystkie niezbędne informacje na temat przyczyn jego zgłoszenia się do gabinetu. Im dokładniej pacjent będzie w stanie opisać niepokojące go objawy, tym łatwiej będzie lekarzowi postawić diagnozę i na jej podstawie ustalić optymalne leczenie. Równie istotnym elementem diagnostyki jest obserwacja czyli badania. Lekarz zagląda do gardła, opukuje bolące miejsce, ogląda zgłaszane przez pacjenta zmiany. Jeśli na podstawie wywiadu i badania klinicznego nie uda się postawić jednoznacznej diagnozy, lekarz ma do swojej dyspozycji cała gamę bardziej zaawansowanych technik diagnostycznych, jakie oferuje współczesna medycyna. Należą do nich wszelkiego rodzaju badania laboratoryjne, diagnostyka obrazkowa, czy wreszcie metody diagnostyki inwazyjnej polegające na otwarciu jamy brzusznej w celu ustalenia źródła dolegliwości.