Postępująca specjalizacja medycyny

Postępująca specjalizacja medycyny

Każda dziedzina współczesnej nauki charakteryzuje się tym, że z powodu obszerności materiałów i zdobytej obecnie wiedzy nie jest obecnie możliwe, aby tak jak miało to miejsce jeszcze sto kilkadziesiąt lat temu, jedna osoba była ekspertem z całego zakresu, który ona obejmuje. A tak kiedyś przecież faktycznie było. Doskonałym przykładem takiego stanu rzeczy jest choćby medycyna. Lekarze kilkaset lat temu, mimo iż na ówczesne czasy byli ludźmi ponadprzeciętnie mądrymi i dysponującymi wiedzą, to w porównaniu z obecnymi, ich wiedza była niezwykle ogólna. Ale to sprawiało, że lekarz zajmował się wszystkim, co jest związane ze stanem pacjenta. Był i chirurgiem, i ortopedą i laryngologiem i dermatologiem. Znał się na chorobach oczu, składał złamane kości i pomagał w chorobach wewnętrznych. Dopiero gwałtowny rozwój wiedzy i związany z tym ogrom materiałów i informacji, jakie zostały zgromadzone na rozmaite tematy dotyczące ciała człowieka, chorób i metod ich leczenia, sprawiły, że nastąpił podział medycyny na wiele specjalistycznych działów. I tym samym lekarze zaczęli się dzielić na specjalistów od pewnych tematów, bo właśnie ilość wiedzy niezbędnej do przyswojenia stała się zbyt duża, aby znać się wystarczająco kompetentnie na wszystkim. I proces ten cały czas postępuje, bo ciągle wydzielają się coraz to nowe, węższe specjalizacje.