Problemy z fascynacją dzieci komputerem

Problemy z fascynacją dzieci komputerem

Komputery są nieodłączną częścią świata i tak zapewne pozostanie przez dziesiątki kolejnych lat. Nic zatem dziwnego, że nauka dzieci związana z komputerami powinna się odbywać od najmłodszych lat. Dziecko, które nie będzie umiało sobie radzić z komputerem i programami już od najmłodszych lat będzie skazane na problemy z nauką i zaistnieniem we współczesnym świecie. Ale w przypadku wielu dzieci zainteresowanie komputerem przeradza się w fascynację, która powoduje, że dziecko przez większą część dnia siedzi przy komputerze. W skrajnych przypadkach dziecko w ogóle nie jest niczym zainteresowane poza komputerem. Spędza przy nim cały czas wolny i to jest jego rozrywka. Takie postępowanie ma zły wpływ na zdrowie dziecka. Przede wszystkim dziecko nie ma wtedy kontaktu z rówieśnikami, a poza tym jest narażone na możliwość znalezienia treści, które mogą znacząco upośledzić jego psychikę. Nie chodzi tu tylko o pornografię, ale przede wszystkim o treści związane z przemocą. Poza tym ciągłe przesiadywanie przed komputerem może mieć negatywny wpływ na postawę dziecka (skrzywienie kręgosłupa) a także na jego problemy z otyłością oraz ze wzrokiem, zwłaszcza wtedy, gdy dziecko korzysta z komputera przy nieodpowiednim oświetleniu. Najważniejszym powodem takiego postępowania jest stosunek rodziców do dziecka, którzy nie mają czasu na to, aby dzieckiem się zająć.