Stres, depresja, choroby psychosomatyczne

Stres, depresja, choroby psychosomatyczne

Silny lub długotrwały stres może powodować stany depresyjne, a te objawiać się mogą chorobami psychosomatycznymi. Ludzie często cierpią na jakieś dolegliwości, chociaż diagnostyka lekarska, badania, nie wykazują zaburzeń chorobowych. Nadmierny stres, czy pewien rodzaj depresji może na przykład objawiać się bólem zębów, które jak się okazuje boleć nie powinny, bo są martwe. Osoby cierpiące na depresję psychosomatyczną widzą u siebie wyłącznie objawy fizyczne i nie zdają sobie sprawy z tego, gdzie leży problem. Zdarza się tak, że kiedy człowiek sobie z czymś nie radzi, coś mu nie wychodzi, ucieka od tego problemu w chorobę. I co ważne, to nie jest tak, że ktoś oszukuje, bo chce dostać zwolnienie lekarskie. Objawy tej choroby naprawdę odczuwa. Dobry lekarz pierwszego kontaktu powinien z pacjentami również rozmawiać, a wtedy może zauważy przyczynę problemu. Niestety zdarza się tak, że lekarze nie widząc z różnych przyczyn źródła dolegliwości u swojego pacjenta, wmawiają mu chorobę psychosomatyczną, której nie ma. Zdarzyć się również może, że osoba która dowiedziała się o tym, że jest chora, popada w maskowaną depresję, skutkiem czego jest pogorszenie stanu chorego. Choroba somatyczna (cielesna) często łączy się z zaburzeniami psychicznymi, bo nie radzimy sobie z nią, nie potrafimy z nią walczyć lub pogodzić.